Czas trwania robót murowych przy wznoszeniu budynku

Na przykład czas trwania robót murowych przy wznoszeniu budynku 2-piętrowego trzykondygnacjowego oraz przy podziale w planie na 3 działki i rytmie r = 1 dzień, wyniesie 29 dni. W tych samych warunkach, lecz przy podziale budynku w planie na 2 działki, całkowity czas trwania robót murowych wyniesie 19 dni. Przykład zastosowania metody pracy równomiernej do obiektu murowanego, w którym stropy są żelbetowe (monolityczne). Podział obiektu w planie na 2 lub 3 działki może zapewnić nieprzerwaną pracę murarzy na obiekcie tylko przy stropach prefabrykowanych, nie wymagających dla ich ułożenia przerwy technologicznej, związanej z twardnieniem betonu. W przypadku zastosowania stropów żelbetowych monolitycznych zapewnienie pracy równomiernej murarzom wymaga podziału obiektu w planie na większą liczbę działek. Na przykład przy podziale na 4 działki obiektu ze ścianami nośnymi murowanymi i stropami żelbetowymi monolitycznymi, można zapewnić na każdej działc e po 7 dni roboczych dla wykonania rusztowania, deskowania, uzbrojenia, zabetonowania i częściowego stwardnienia stropu żelbetowego, umożliwiającego wejście murarzy na wykonany strop. [patrz też: rozmiary rur stalowych, m3 betonu cena, olx szczecinek ]

Powiązane tematy z artykułem: m3 betonu cena olx szczecinek rozmiary rur stalowych