Do skaleni potasowych naleza otokaz z odmianami adularem i sanidynem oraz mikrolin

Pod względem chemicznego składu są to, glinokrzemiany alkaliów i wapnia oraz ich mieszaniny. Do skaleni potasowych należą otokaz z odmianami adularem i sanidynem oraz mikrolin. Izomorficzne mieszaniny skalenia sodowego. i wapniowego tworzą plagioklazy. Krańcowymi członami tego szeregu są albit i anortyt . Człony pośrednie o większej zawartości cząstek albitowych noszą nazwę plagioklazów kwaśnych. Człony bliższe anortytu noszą nazwę plagioklazów zasadowych. Skaleniowce. Należą tu: nefelin lub krystalizujący w układzie heksagonalnym, brudno łupliwy o przełamie muszlowym, odporny na wietrzenie o połysku szklistym lub tłustym (ele om) oraz regularny leucyt. [podobne: ciśnienie wody w sieci wodociągowej, rozmiary rur stalowych, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci wodociągowej rozmiary rur stalowych tarasola ceny