MATERIALY NAWIERZCHNIOWE

MATERIAŁY NAWIERZCHNIOWE 2. 1. NATURALNE MATERIAŁY KAMIENNE Charakterystyka petrograficzna Naturalne materiały kamienne występują w przyrodzie w postaci zespołów jednorodnych lub różnorodnych minerałów. Tworzą bądź silnie związane malsly, zwane skałami zwartymi, bądź też luźne skupienia, czyli skały luźne, zwane kruszywem naturalnym. Naturalne materiały kamienne są podstawowym i najważniejszym elementem budowanych obiektów drogowych, – decydującym o ich technicznej i ekonomicznej wartości. [podobne: ciśnienie wody w sieci wodociągowej, m3 betonu cena, rozmiary rur stalowych ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci wodociągowej m3 betonu cena rozmiary rur stalowych