nowe metody budowy nawierzchni drogowych

Z powyższego wynika, że nowoczesne budownictwo drogowe świadomie i konsekwentnie rozwija nowe metody budowy nawierzchni drogowych w oparciu o wprowadzane nowe zasoby materiałowe, Prócz naturalnych materiałów kamiennych o wyborowych własnościach fizycznych i mechanicznych, stanowiących nadal podstawowe źródło materiałowe, są wprowadzane w coraz większym zakresie. Należą tu do nich wapienie, piaskowce, a przede wszystkim pospółki, żwiry, piaski oraz grunty naturalne. Stają się one coraz poważniejszym naturalnym materiałem miejscowym i stanowią podstawę do rozwoju nowych metod budowy dróg opartych głównie na metodach stabilizacji. Ze względu na sposób powstawania, skały występujące w przyrodzie dzielimy na trzy grupy: 1) skały magmowe powstałe przez zastygnięcie ognisto-ciekłej magmy przesyconej gazami, 2) skały osadowe powstałe jako osad pochodzenia mechanicznego, chemicznego lub organicznego, 3) skały metamorficzne powstałe z przeobrażenia skał magmowych lub osadowych. [więcej w: abra zory, m3 betonu cena, dziennik24 ]

Powiązane tematy z artykułem: abra zory dziennik24 m3 betonu cena