Posredni produkt polimeryzacji dwuwinyloacetylenu

Pośredni produkt polimeryzacji dwuwinyloacetylenu stosowany jest obecnie jako olej schnący; występuje on w handlu pod nazwą SDO. Zastosowane do powlekania powierzchni tworzą błony, które wystawione na działanie powietrza ulegają dalszej polimeryzacji dając powłoki o dużej odporności na działanie chemikaliów oraz rozpuszczalników. Acetylen przepuszczany w odpowiednich warunkach przez roztwór chlorku miedziawego zawierającego chlorek amonowy daje winyloacetylen, który powstaje przez polimeryzację dwóch cząsteczek acetylenu . Winyloacetylen jest cieczą o temperaturze wrzenia wynoszącej 5°C. Ulega on łatwo polimeryzacji dając początkowo lepką ciecz o konsystencji oleju, która przechodzi następnie w twardy, żywicowaty produkt. otrzymywanie chloroprenu. Badania prowadzone w ciągu pięciu lat przez Carothersa oraz jego współpracowników doprowadziły wreszcie do odkrycia pożądanego materiału wyjściowego, którym był 2-chlorobutadien nazwany chloroprenem. Jest to bezbarwna ciecz o temperaturze wrzenia 59,4oC, gęstości 0,958 i charakterystycznym zapachu podobnym do bromku etylu. Otrzymano go działając chlorowodorem na winyloacetylen w obecności chlorku miedziawego. Przez analogię do izoprenu nazwano go chloroprenem. Ulega on łatwo polimeryzacji dając materiał podobny do wulkanizowanego kauczuku. Otrzymany produkt posiadał poszukiwane własności; trzeba było jednak znaleźć odpowiednie metody kontrolowania procesu polimeryzacji. [przypisy: olx lubin , dziennik24 , ciśnienie wody w sieci wodociągowej ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci wodociągowej dziennik24 olx lubin