Przy wykonywaniu budowli jednokierunkowych metoda pracy równomiernej dzialki stanowia pojecie umowne i w takim znaczeniu, jak przy budowlach zwyklych, nie istnieja

Przy wykonywaniu budowli jednokierunkowych metodą pracy równomiernej działki stanowią pojęcie umowne i w takim znaczeniu, jak przy budowlach zwykłych, nie istnieją. Takie samo znaczenie umowne mają działki przy wszystkich budowlach żelbetowych realizowanych np. za pomocą deskowań ślizgowych (podnoszonych w sposób nieprzerwany, a raczej małymi skokami). Wobec tego, iż w przypadkach powyższych brygady robocze przesuwają się nieprzerwanie wzdłuż obiektów, można taką organizację robót opartą na metodzie pracy równomiernej nazywać liniową. Przy realizacji budowli (obiektów) jednokierunkowych ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym, równomiernym przesuwaniu się zespołu maszyn i brygad roboczych jest mechanizacja kompleksowa. Jeśli np. przy budowie drogi z nawierzchnią asfaltową liczba maszyn i brygad roboczych, wykonujących podbudowę dojazdu, zapewnia przesuwanie się ich z prędkością 0,3 km na dobę, a liczba maszyn i brygad roboczych wykon ujących nawierzchnię drogową (asfaltową) zapewnia prędkość ich przesuwania tylko o 0,2 km na dobę, wówczas między tymi dwoma głównymi rodzajami robót przy budowie drogi powstaje przerwa. Powoduje to załamanie równomiernego ciągu organizacyjnego i prowadzi do zmniejszenia prędkości wykonywania podbudowy drogowej do 0,2 km na dobę odpowiadającej szybkości przesuwania się maszyn i brygad roboczych wykonujących nawierzchnię drogową. [patrz też: extradach szczecin, abra zory, olx zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: abra zory extradach szczecin olx zielona góra