Przytoczony przyklad, aczkolwiek zapewnia prace nieprzerwana murarzom, to jednak powoduje przerwy w pracy zespolów, zatrudnionych przy budowie stropów: ciesli, zbrojarzy i betoniarzy

Przytoczony przykład, aczkolwiek zapewnia pracę nieprzerwaną murarzom, to jednak powoduje przerwy w pracy zespołów, zatrudnionych przy budowie stropów: cieśli, zbrojarzy i betoniarzy. Aby zapewnić pracę nieprzerwaną również i tym zespołom, należałoby podzielić obiekt w planie co najmniej na 6 działek. Z podanego schematu harmonogramu wynika, że poszczególne zespoły, zatrudnione przy budowie stropów (cieśle, zbrojarze i betoniarze) mają również zapewnioną pracę nieprzerwaną na wszystkich działkach w rytmie l-dniowym. Dla wykonania i częściowego stwardnienia stropu na każdej działce jest w tym przypadku do dyspozycji 5 dni roboczych, co w normalnych warunkach letnich wystarcza, zwłaszcza przy wykonaniu rusztowań, deskowań i zbrojeń w szybszym tempie, np. na 2 zmiany, aby uzyskać co najmniej 3 doby na twardnienie betonu. Po upływie tego czasu beton będzie miał około 60 do 70% wymaganej wytrzymałości, co umożliwi wejście murarzy na stropy. Je śli ze względów technicznych, np. wskutek zbyt skomplikowanych deskowań i zbrojeń lub przy niskiej temperaturze okres 5-dniowy na wykonanie i częściowe stwardnienie stropów żelbetowych jest niedostateczny, wówczas poza stosowaniem cementu szybkosprawnego albo dodatków przyspieszających twardnienie betonu istnieje możność, zwłaszcza przy budowie większych obiektów, podziału na większą liczbę działek roboczych. [przypisy: olx lubin, amfibole, rodzaje ogrzewania domu ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole olx lubin rodzaje ogrzewania domu