Specyficzne cechy dzialek murowych Przy robotach zelbetowych dokonywano podzialu budynku w planie, przyjmujac cala wysokosc jednej kondygnacji

Specyficzne cechy działek murowych Przy robotach żelbetowych dokonywano podziału budynku w planie, przyjmując całą wysokość jednej kondygnacji. W robotach murowych natomiast, oprócz podziału kondygnacji w planie dokonuje się podziału murów kondygnacji na części, tzw. pasy, których wysokość uzależniona jest od przeciętnej wysokości murowania z jednego pomostu. Wysokość ta wynosi ok. 1,0 m. W ten sposób np. przy wysokościach murów zewnętrznych jednej kondygnacji wynoszących 3,00 m, należy dokonać podziału muru jednej kondygnacji na 3 pasy poziome i traktować każdy pas jak działkę organizacyjną. Jeśli zatem np. jedną kondygnację dzieli się w planie na 3 działki, a w pionie na 3 pasy, to ogólna ilość działek organizacyjnych wyniesie 3 X 3 = 9 działek. Cechy podziału budynku na 2 i 3 działki Stosowanie podziału budynku w planie na dwie działki, jak widać, pozwala na szybsze wykonanie tych samych robót, niż to ma miejsce przy podziale na trzy działki, lecz wymaga za to zastosowania grupy roboczej półtorakrotnie większej. [podobne: olx szczecinek drewniana, olx szczecinek, rozmiary rur stalowych ]

Powiązane tematy z artykułem: olx szczecinek podłoga drewniana rozmiary rur stalowych