Stosowanie dodatku czynnika wulkanizujacego

Wulkanizacja. W razie potrzeby kauczukowy składnik mieszanki z Geonem można wulkanizować za pomocą zwykłych metod. Stosowanie dodatku czynnika wulkanizującego zależne jest od zawartości kauczuku w mieszaninie; zawartość kauczuku w obecnie produkowanych tego rodzaju materiałach wynosi 45010. Przyśpieszacze wulkanizacji w rodzaju dwusiarczku benzotiazylu (Altax, MBTS, Thiofide) działają zupełnie dobrze przy zachowaniu normalnego stosunku siarki do przyśpieszacza. Należy jednak unikać stosowania takich katalizatorów, jak dwusiarczek czterometylotiuramu lub czteroetylotiuramu (Tuads, Thiurad, Thiuram, M, Tuex), które katalizują depolimeryzację żywic poliwinylowych. Roztwory tych mieszanek można przyrządzać przy użyciu jako rozpuszczalnika metyloetyloketonu; rozpuszczanie prowadzi się w temperaturze pokojowej. Wpływ dodatku żywicy Geon na własności kauczuku syntetycznego Hycar 1. Zwiększona wytrzymałość na zginanie; mieszanki mogą posiadać nawet dwukrotnie większą wytrzymałość na zginanie niż Hycar. 2. Zwiększona odporność na działanie światła słonecznego. 3. Zwiększona odporność na działanie ozonu . Stwierdzono, że mieszanka składająca się z 25 części wagowych Geonu oraz 75 części wagowych Hycaru posiada doskonałą wytrzymałość na działanie światła słonecznego oraz ozonu . Wzrost zawartości Geonu powoduje zwiększanie się odporności materiału na działanie tych czynników, przy czym maksymalną odporność uzyskuje się przy zawartości 55% Geonu. 4. Zwiększona odporność na działanie ognia. 5. Zwiększona Odporność na. ścieranie. 6. Zwiększona wytrzymałość na rozdzieranie. 7. Wzrost temperatury, przy której następuje przedwczesna wulkanizacja mieszanki. 8. Mała sprężystość (brak „nerwu) – Geon służy jako napełniacz Hycaru. 9. Łatwiejszy przerób – skrócenie procesu mieszania. 10. Zdolność barwienia na jasne kolory. Wpływ dodatku kauczuku syntetycznego Hycar na własności żywicy Geon 1. [przypisy: kalkulator styropianu , mrożony jogurt przepis , mrożony jogurt przepis żywiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: abra żory kalkulator styropianu mrożony jogurt przepis