Szeregowe usytuowania pomp pionowych

Szeregowe usytuowania pomp pionowych, czy lejów wlotowych w komorze typu kanałowego nie jest korzystne, ponieważ zaburzenia powstające przy pierwszym leju przechodzą kolejno na lej następny, gdzie mogą się sumować, tak iż obciążenie wszystkich pomp może nie być jednakowe. Uporządkowanie przepływu i wyrównanie obciążenia poszczególnych pomp można osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich przegród (ekranów) lub osłon. b. Korzystny jest układ, w którym dopływ wody jest skierowany prostopadle do osi lejów wlotowych . c. Komora o zbyt dużych wymiarach jest szkodliwa, ułatwia bowiem powstawanie wirów. Szczególnie niekorzystna jest duża odległość krawędzi leja od ściany położonej naprzeciw otworu wlotowego w komorze. d. Kształt lej; wlotowego ma tylko niewielki wpływ na tworzenie się wirów. [patrz też: aluhaus, olx wałbrzych, abra zory ]

Powiązane tematy z artykułem: abra zory aluhaus olx wałbrzych