Przyklady wykonania witrazy z uzyciem innych materialów

Szkło można też oprawiać w inne metale, jak brąz, nikiel i mosiądz. Zasada łączenia będzie podobna jak przy ołowiu, natomiast technika lutowania i przenikania się profilów metalowych – różna w zależności od właściwości materiału łączącego. Szkło fazowane szczególnie nadaje się do oprawy w twardsze inetale. Brąz, mosiądz i miedź pozwalają na bardziej bogate i różnorodne kształtowanie taśmy oprawnej. Najtańsze aluminiowe łączenia wymagają same ochrony przed wpływami atmosferycznymi. Continue reading „Przyklady wykonania witrazy z uzyciem innych materialów”

SZKLO W WITRYNACH

SZKŁO W WITRYNACH Szklone okna wystawowe powinny być obszerne, ażeby mogły dobrze prezentować towar, a wnętrze sklepu łączyć z jego stroną zewnętrzną. Szkłem nadającym się szczególnie na szyby wystawowe jest szkło polerowane, ponieważ jest najbardziej przezroczyste spośród wszystkich szkieł. Ciężar szyby, który przy grubych płytach dochodzi do 25 kGlm2, jest pewną przeszkodą w stosowaniu wielkich płaszczyzn wystawowych bez wzmocnień dodatkowych. Niemniej dziś już można wykonywać szklenie płytami o powierzchni dochodzącej do 20 m2, a nawet i większej. Czynniki takie, jak funkcja wnętrza, wielkość i ciężar płyt, decydują o sposobie zamocowania szyb w otworze. Continue reading „SZKLO W WITRYNACH”

Szeregowe usytuowania pomp pionowych

Szeregowe usytuowania pomp pionowych, czy lejów wlotowych w komorze typu kanałowego nie jest korzystne, ponieważ zaburzenia powstające przy pierwszym leju przechodzą kolejno na lej następny, gdzie mogą się sumować, tak iż obciążenie wszystkich pomp może nie być jednakowe. Uporządkowanie przepływu i wyrównanie obciążenia poszczególnych pomp można osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich przegród (ekranów) lub osłon. b. Korzystny jest układ, w którym dopływ wody jest skierowany prostopadle do osi lejów wlotowych . c. Continue reading „Szeregowe usytuowania pomp pionowych”

Wszystkie rodzaje ogólnych niecyklicznych ciagów organizacyjnych buduje sie wylacznie na zasadach oddzielnych (samodzielnych) ciagów organizacyjnych

Wszystkie rodzaje ogólnych niecyklicznych ciągów organizacyjnych buduje się wyłącznie na zasadach oddzielnych (samodzielnych) ciągów organizacyjnych. Projektowanie całkowitego ciągu organizacyjnego cyklicznego powinno się opierać na zasadzie, aby szczegółowe ciągi organizacyjne były najbardziej do siebie zbliżone, przy czym czynności objęte tymi ciągami były wykonywane na tych samych działkach po zakończeniu na nich czynności poprzedzających. Takie okoliczności mają miejsce w przypadku obiektów pojedynczych, najczęściej przy budowie gmachów teatralnych, szpitali itp. , a w przypadku zespołów obiektów przy budowie zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych o szczególnej różnorodności układów konstrukcyjnych i wielkości obiektów. W końcu dodać należy, że ciągi organizacyjne cykliczne stosuje się wyłącznie tylko wtedy, gdy organizowanie określonej budowy za pomocą cyklicznych ciągów organizacyjnych jest niemożliwe. Continue reading „Wszystkie rodzaje ogólnych niecyklicznych ciagów organizacyjnych buduje sie wylacznie na zasadach oddzielnych (samodzielnych) ciagów organizacyjnych”

Architektura: „Fahrenheit 451” Autor Ray Bradbury Umiera w wieku 91 lat

Autor nagrody Pulitzer, Ray Bradbury, zmarł wczoraj w wieku 91 lat, pozostawiając po sobie spuściznę najlepiej sprzedających się powieści science fiction, w tym Fahrenheit 451 i The Martian Chronicles, które przekroczyły gatunek i przemówiły do naszych bardzo prawdziwych ludzkich doświadczeń.
Jednak prawdopodobnie nie jesteś świadomy jego zamiłowania do przemyślenia i ożywienia Amerykańskiego Miasta.
W 1993 r.
Bradbury napisał książkę esejów, Yestermorrow: Obvious Answers to Impossible Futures .
w tym rozdział o planowaniu urbanistycznym, a później napisał artykuł zatytułowany Estetyka zagubienia . Continue reading „Architektura: „Fahrenheit 451” Autor Ray Bradbury Umiera w wieku 91 lat”

Magazyn architektoniczny : Techne / HEED: Możliwości efektywnego energetycznie projektu

Podczas gdy wiele osób zna UCLA jako uniwersytet, ponieważ jest tak duża, trudno jest śledzić wszystkie ważne badania przeprowadzone w tym miejscu.
Jednak wiele z nich może bezpośrednio poprawić życie ludzi.
Weźmy na przykład program HEED, czyli Home Energy Efficient Design, opracowany na Wydziale Architektury i Urbanistyki UCLA.
Rozpoczęty w 2002 roku, został stworzony, aby pomóc dosłownie wszystkim poprawić efektywność energetyczną swoich domów.
Za darmo. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Techne / HEED: Możliwości efektywnego energetycznie projektu”