Celem zachowania mimo tych przeszkód zasad i zaleznosci charakterystycznych dla ciagów cykliczno-rytmicznych najlepiej jest poslugiwac sie metoda tzw. stref czasowych

Obiektywnymi przyczynami zmian parametrów ciągów cykliczno-rytmicznych budowy realizowanej metodą pracy równomiernej mogą być: – zmiany w wydajności dziennej pracy zespołów roboczych i maszyn, – niekorzystne wpływy atmosferyczne. Celem zachowania mimo tych przeszkód zasad i zależności charakterystycznych dla ciągów cykliczno-rytmicznych najlepiej jest posługiwać się metodą tzw. stref czasowych, stanowiących rezerwę czasu niezbędną dla ewentualnych odchyleń czasu wywołanych zmianami w wydajności pracy robotników i maszyn oraz niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Wielkość stref czasowych ustala się za pomocą odpowiednich zmian w wielkościach rytmu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego w porównaniu z rytmem ustalonym dla ciągu organizacyjnego, w którym główne parametry przebiegu budowy są niezmienne. Zmiany w wydajności pracy robotników i maszyn uwzględnia się w przebiegu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego przez przyj cie strefy czasowej, w granicach której przebiega realizacja poszczególnych prostych ciągów organizacyjnych. Continue reading „Celem zachowania mimo tych przeszkód zasad i zaleznosci charakterystycznych dla ciagów cykliczno-rytmicznych najlepiej jest poslugiwac sie metoda tzw. stref czasowych”

Kącik architekta – Rising from Tragedy: A Conversation with Calatrava, Childs and Libeskind autorstwa Andrew Caruso

Pracownia SOM / dbox National Building Museum i współpracujący z Metropolis magazyn Andrew Caruso zabierają cię do wnętrza umysłu projektanta.
trzech wybitnych postaci w procesie odbudowy 9/11 wraz z niedawnym wywiadem przeprowadzonym na Konwencji Krajowej AIA 2012.
Heroiczny.
Kontemplacyjny.
Rozpaczać. Continue reading „Kącik architekta – Rising from Tragedy: A Conversation with Calatrava, Childs and Libeskind autorstwa Andrew Caruso”

Kącik architekta – Istanbul Modern dołącza do YAP

Każdego roku czekamy na różnorodne prace i wybranych finalistów Programu MoMA PS1 Young Architects dla obszaru rekreacyjnego na zewnątrz w obrębie trójkątnego dziedzińca wejściowego PS1 i zewnętrznego obszaru rzeźby.
YAP rozpoczęło się w 2000 roku jako sposób na wzmocnienie relacji między MoMA i MoMA PS1, a program daje młodym architektom możliwość zaprezentowania swojego talentu i przekazania społeczności.
Teraz program rozszerza się jeszcze bardziej, ponieważ MoMa i MoMA PS1 ogłosiły nową współpracę z Istanbul Museum of Modern Art.
Takie partnerstwo zwiększy międzynarodowy zasięg YAP.
(W 2011 r. Continue reading „Kącik architekta – Istanbul Modern dołącza do YAP”

Nowoczesna architektura : Dziennik 24

Log 24 to kompilacja krytyki architektury, która jest przykładem dzisiejszej krytyki.
Spotkając się z budynkami, wystawami, filmami i książkami, dwadzieścia autorów rozwiewa wyzwania i problemy, jakie praca stawia przed krytykiem i architektem, a także tworzy przenikliwy portret współczesnej architektury.
Szczególny nacisk na krytykę architektury w Dzienniku 24 wynika z wiary w niezbędną wartość krytyki i przemyślanej krytyki, nie tylko w samej architekturze, ale także w epoce nadmiaru informacji.
Wezwanie do złożenia zapytało: Co to znaczy pisać krytykę architektoniczną.
Czy są projekty, które powodują ponowną ocenę architektury. Continue reading „Nowoczesna architektura : Dziennik 24”

Architektura: Badel Block Winning Proposal / Pablo Pita Architects

Dzięki uprzejmości Pablo Pita Architects Z kluczową koncepcją propozycji Badel Block polegającej na stworzeniu rdzenia jako żywej ikony, istnienie tak bogatej struktury, jak stary budynek gorzelni, definiuje to podejście.
Jako okazja do opracowania nowej struktury, która usprawnia nowe miejskie rutyny, projekt ten staje się silną nową wartością miejską.
Zaprojektowany przez Pablo Pita Architects, propozycja mieszana definiuje morfologię pierścienia konstrukcyjnego, rozkładając go na kilka części.
Umożliwia to stopniową interwencję i ustawia właściwą skalę miejską.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Architektura: Badel Block Winning Proposal / Pablo Pita Architects”