Przyklady wykonania witrazy z uzyciem innych materialów

Szkło można też oprawiać w inne metale, jak brąz, nikiel i mosiądz. Zasada łączenia będzie podobna jak przy ołowiu, natomiast technika lutowania i przenikania się profilów metalowych – różna w zależności od właściwości materiału łączącego. Szkło fazowane szczególnie nadaje się do oprawy w twardsze inetale. Brąz, mosiądz i miedź pozwalają na bardziej bogate i różnorodne kształtowanie taśmy oprawnej. Najtańsze aluminiowe łączenia wymagają same ochrony przed wpływami atmosferycznymi. Continue reading „Przyklady wykonania witrazy z uzyciem innych materialów”

Osadzenie tak przygotowanej plyty jest identyczne jak szkla okiennego

Osadzenie tak przygotowanej płyty jest identyczne jak szkła okiennego, tzn. na listwy lub w ramie metalowe j z użyciem kitu i trzpieni z drutu. Najbardziej odpowiednią ramą jest żelbetowa. Kablobetony mogą być zastosowane w celu zmniejszenia przekrojów ram. Większe płaszczyzny złożone z gomółek wymagają dodatkowego usztywnienia w celu zwiększenia ich odporności na działanie sił zewnętrznych. Continue reading „Osadzenie tak przygotowanej plyty jest identyczne jak szkla okiennego”

LUSTRA

Szkło polerowane głównie używane jest do wyrobu zwierciadeł. Droższe odmiany tego szkła są polerowane przy użyciu krzemianów potasowo-ołowiowych, co nadaje im lepszy połysk. Lustra, spotykane w handlu, mają wymiary identyczne z wymiarami szkła polerowanego. Lustra używane są jako okładzina ścian często w celu pozornego powiększenia wnętrza, tzn. wywołania złudzenia przestronności, albo też jako powierzchnia odbijająca promienie, potęgująca tym samym oświetlenie pomieszczeń. Continue reading „LUSTRA”

Wymiary rurociagu i jego uklad

Wymiary rurociągu i jego układ. Rurociąg powinien być przeprowadzony możliwie najkrótszą drogą, przy najmniejszej liczbie wszelkiego rodzaju krzywizn, możliwie najmniejszej liczbie zaworów i innego rodzaju uzbrojenia, powodującego duże straty hydrauliczne. Średnica rurociągu powinna być wybrana na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej (szczególnie przy długich rurociągach) uwzględniającej zarówno stronę techniczną zagadnienia, tj. przeznaczenie rurociągu, rodzaj cieczy, wzrost natężenia przepływu w miarę powiększania się z czasem zapotrzebowania cieczy itd. , jak i stronę ekonomiczną, tj. Continue reading „Wymiary rurociagu i jego uklad”

ARMATURA DO CZERPANIA WODY

ARMATURA DO CZERPANIA WODY a. Hydranty pożarowe Hydranty pożarowe na stacjach kolejowych ustawia się na rurociągach sieci zewnętrznej w odległości około 25 m od budynków. mają zawór otwierany ku górze. Po zamknięciu hydrantu woda z kadłuba spływa do studzienki chłonnej przez otwór w podstawie, osłonięty korytkiem. Stojaki jednowylewowy lub dwuwylewowy ( są obsadzone w uchwycie kłowym hydrantu w celu wygodniejszego dołączania węża pożarowego. Continue reading „ARMATURA DO CZERPANIA WODY”

Zdroje czerpalne

Zdroje czerpalne Do zaopatrywania w wodę mieszkańców budynków nie wyposażonych w instalacje wodociągowe wewnętrzne służą zdroje czerpalne, ustawiane na placach publicznych i zieleńcach. Zdroje te nie zamarzają i odwadniają się samoczynnie po użyciu. Gdy naciśnie się dźwignię, podnosi się za pomocą rury przesuwnej zawór główny, który pozostaje tak długo otwarty, jak długo naciska się na dźwignię. Studzienki są skanalizowane lub chłonne. Oprócz zdrojów czerpalnych spotyka się na sieciach miejskich w ogrodach i placach zabaw dziecięcych oraz na peronach kolejowych źródełka, zwane także poidełkami. Continue reading „Zdroje czerpalne”

Jednakze ten szybszy sposób wykonania robót murowych moze spowodowac trudnosci badz w terminowym podawaniu materialów do murowania, badz w budowie i przestawianiu rusztowan

Jednakże ten szybszy sposób wykonania robót murowych może spowodować trudności bądź w terminowym podawaniu materiałów do murowania, bądź w budowie i przestawianiu rusztowań. Dlatego w przypadku podziału na dwie działki może zajść potrzeba wprowadzenia np. drugiej zmiany dla cieśli ustawiających rusztowania, a czasem i dla robotników dowożących cegłę. Podział budynku na trzy działki przy robotach murowych ma jeszcze tę przewagę nad podziałem budynku na dwie działki, że zabezpiecza w większym stopniu budowę od niepowodzeń wynikających z możliwych braków organizacyjnych, w szczególności przy początkowym stosowaniu zasad pracy równomiernej. Przygotowanie w dniu poprzednim części dziennego zapasu cegły na odpowiedniej działce oraz możliwość wykonania w tym samym czasie narożników i bloków kierujących, stawia grupę murarską, która następnego dnia obejmuje tę działkę do wykonania, w znacznie korzystniejszych warunkach, niż to ma m iejsce przy podziale budynku na dwie działki, gdzie podawanie całego materiału odbywa się równocześnie z odsadzaniem narożników i murowaniem. Continue reading „Jednakze ten szybszy sposób wykonania robót murowych moze spowodowac trudnosci badz w terminowym podawaniu materialów do murowania, badz w budowie i przestawianiu rusztowan”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Filmy i architektura: „Mój architekt”

W tym tygodniu zaproponujemy pierwszy dokument z listy w naszym dziale Films & Architecture.
Niewiele można powiedzieć o postaci Kahna, ponieważ została ona uznana na całym świecie.
Niemniej jednak jest to film, który w niesamowity sposób oddaje wielkość dzieła Kahna poprzez jego synową podróż.
Sądzę, że każdy, kto jest związany z architekturą, poczuje się dotknięty tym niezwykłym nagraniem.
Daj nam znać w komentarzach, jakie jest (lub było) twoje doświadczenie oglądania filmu. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Filmy i architektura: „Mój architekt””

Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Teachers Village / Meier & Partners

Mimo to projekt otrzymał także sprawiedliwą część krytyki.
Na początek wielu jest przeciwnych twierdzeniu, że nauczyciele z każdej z miast, szkół rejonowych i niezależnych mogą się wprowadzać, a nie tylko trzy bardziej tradycyjne.
otwarcie szkół w bliskiej odległości.
I chociaż jest przeznaczony dla nauczycieli (200 miejsc dla 6000 profesjonalistów w mieście), niektórzy są zaniepokojeni faktem, że nauczyciele mogą się wprowadzić technicznie.
Niektórzy twierdzą również, że nauczyciele mogą nie chcieć żyć tak blisko swojej szkoły. Continue reading „Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Teachers Village / Meier & Partners”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Architects Eye Photography Wystawa i panel dyskusyjny podczas London Festival of Architecture 2012

Simon Kennedy – dzięki uprzejmości International Art Consultants w grudniu zeszłego roku Blogu wyłonił zwycięzców konkursu Architect s Eye Eye Competition .
Teraz, w ramach obchodów Londyńskiego Festiwalu Architektury 2012, zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani w galerii Roca London od 23 czerwca w Chelsea w Londynie w ramach wydarzenia, wystawy i panelu dyskusyjnego.
International Art Consultants (IAC) jest gospodarzem konkursu w uznaniu architektów.
pasja do fotografii.
Zeszłoroczni 19 finalistów i zwycięzców zostanie zaprezentowanych publiczności w galerii aż do 8 lipca. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Architects Eye Photography Wystawa i panel dyskusyjny podczas London Festival of Architecture 2012”