Wielkosc odchylen czasu cyklów powodowana zmiennoscia dziennej wydajnosci pracy, na przestrzeni calego przebiegu robót, uzalezniona jest od nalezytego nadzoru kierownictwa budowy

Wielkość odchyleń czasu cyklów powodowana zmiennością dziennej wydajności pracy, na przestrzeni całego przebiegu robót, uzależniona jest od należytego nadzoru kierownictwa budowy. Jeśli kierownictwo budowy będzie w sposób stały regulowało ten przebieg, to można przyjąć z wystarczającą ścisłością, że wielkość tych odchyleń podczas całego przebiegu realizacji ciągu nie przekroczy odchylenia występującego przy wykonaniu jednego cyklu. Jak wykazują badania, przeciętne odchylenia realizacji poszczególnych cyklów (przy czasie trwania cyklu powyżej 6 dni i zatrudnieniu w zespole powyżej 10 robotników), przyjmując prawidłowe przygotowanie i przebieg budowy, wynoszą ± 10%. Przy takich założeniach można z wystarczającą dokładnością przyjąć, że rm = 1,2 r Oprócz wahań czasu cyklów powstających od zmian wydajności mogą również w określonym czasie przebiegu procesów roboczych występować wahania p cyklów spowodowane przez podwyżs zenie wydajności pracy wywołanej jej powtarzalnością. Wiadomo z doświadczenia wszystkich krajów stosujących w budownictwie metodę pracy równomiernej, iż wielokrotna powtarzalność tych samych prac przez te same brygady (zespoły) robocze powoduje z reguły podwyższanie wydajności odbywające się w określonym czasie i przy określonej liczbie powtórzeń tej samej pracy (średnio po 5–:-6 powtórzeniach) aż do czasu ustabilizowania się wydajności na wyższym poziomie, niż miało to miejsce na jej początku. [przypisy: mrożony jogurt przepis, dziennik24, extradach szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: dziennik24 extradach szczecin mrożony jogurt przepis