Zasadniczym wiodacym procesem roboczym jest najbardziej pracochlonny proces – kopanie rowu

Należy zauważyć, że konieczność stosowania mechanizacji kompleksowej przy realizacji budowli (obiektów) jednokierunkowych występuje bardziej wyraźnie niż przy budowie obiektów mieszkalnych, gdzie postęp robót ma charakter raczej stopniowany . Wreszcie podkreślić należy, że zastosowanie mechanizacji kompleksowej przynosi W efekcie koncentrację robót, łatwe kierowanie robotami oraz lepsze wykorzystanie maszyn roboczych, brygad roboczych i środków transportowych. Podstawowe procesy robocze przy układaniu przewodu są następujące: – kopanie rowu, – układanie podłoża, – układanie przewodu z rur, – uszczelnianie połączeń, – zasypywanie rowu. Zasadniczym wiodącym procesem roboczym jest najbardziej pracochłonny proces – kopanie rowu. Zakłada się, po odpowiednim przeliczeniu wydajności (uwzględniając głębokość, szerokość, kategorię gruntu itp. ) w ciągu jednej doby, pracując na dwie zmiany, że zespół kopaczy wykona dziennie np. 25 mb rowu. Dla wszystkich pozostałych procesów roboczych należy wyznaczyć odcinki o tej samej długości, przy czym układanie przewodu odbywać się będzie również na dwie zmiany dziennie, a pozostałe procesy robocze jako mniej pracochłonne, wykonywane będą przy jednej zmianie dziennie. [więcej w: extradach szczecin, dziennik24, okna dachowe wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: dziennik24 extradach szczecin okna dachowe wymiary