ZASTOSOWANIE METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ PRZY NIECYKLICZNYCH CIAGACH ORGANIZACYJNYCH CALKOWITYCH LUB ZLOZONYCH

ZASTOSOWANIE METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ PRZY NIECYKLICZNYCH CIĄGACH ORGANIZACYJNYCH CAŁKOWITYCH LUB ZŁOŻONYCH. Dotychczasowe rozważania o metodach pracy równomiernej dotyczyły tylko takich przypadków jej stosowania, w których poszczególne ciągi organizacyjne miały cząstkowe czasy trwania robót fi na wszystkich działkach jednakowe lub gdy poszczególne ciągi organizacyjne miały czasy fi wielokrotne w stosunku do pozostałych ciągów, lecz również na całej przestrzeni ciągów jednakowe. Takie ciągi organizacyjne, nazywane cyklicznymi, stosowane są przy wykonaniu wszelkiego rodzaju budowli, konstrukcji, robót charakteryzujących się jednorodnością. Jednakże w przypadku budowli niejednorodnych i skomplikowanych nie zawsze jest możliwe podzielenie budowli na jednakowe co do ilości robót działki (lub różniące się między sobą nie więcej niż o 10–15%). W tych warunkach czas wykonania pewnych procesów roboczych na różnych działkach tego samego ci gu organizacyjnego może być różny. Ciągi takie nazywają się niecyklicznymi. Całkowite niecykliczne ciągi organizacyjne obiektu mogą składać się wyłącznie ze szczegółowych ciągów organizacyjnych niecyklicznych lub częściowo z niecyklicznych, a częściowo cyklicznych. [podobne: olx gorlice, olx szczecinek, dziennik24 ]

Powiązane tematy z artykułem: dziennik24 olx gorlice olx szczecinek