Kierunek doplywu wody jest prostopadly do linii laczacej srodki lejów

Kierunek dopływu wody jest prostopadły do linii łączącej środki lejów. Instalacja została zaprojektowana z uwzględnieniem podanych poprzednio wskazówek. Charakterystyczne jest łagodne rozszerzenie przelotu przy połączeniu kanału dopływowego z komorą. Jest ono korzystne ze względu na stopniowe zmniejszenie prędkości przepływu. Leje wlotowe są umieszczone blisko tylnej ściany. Są one otoczone od strony tej ściany półokrągłymi ekranami, dotykającymi rury ssawne powyżej leja. Z badań wynika, że zanurzenie lejów pod powierzchnią wody, równe dwom średnicom największej rury ssawnej, było dostateczne nawet przy pełnej wydajności w:szystkich trzech pomp pracujących jednocześnie. Inny przykład zastosowania badań modelowych jest następujący. [przypisy: abra zory, extradach szczecin, olx wałbrzych ]

Powiązane tematy z artykułem: abra zory extradach szczecin olx wałbrzych