Kruszywo przeznaczone do nawierzchni ulepszonych

Kruszywo przeznaczone do nawierzchni ulepszonych powinno, poza wymienionymi cechami, odznaczać się również czystością i wysoką wytrzymałością. Kruszywo zatem, stosowane do budowy nawierzchni tłuczniowych, a zwłaszcza jako tzw. kruszywo granulowane lub szlachetne do nawierzchni nowoczesnych, powinno wykazywać własności następujące: 1) wysoką odporność na wpływy atmosferyczne, tj. małą porowatość, małą nasiąkliwość, odporność na zamrażanie; 2) odporność na zużywanie się krawędzi i naroży pod wpływem uderzeń kół pojazdów, dużą zwięzłość wytrzymałość na ściskanie, 3) graniasty kształt ziarn, 4) odporność na miażdżenie, 5) jak najmniejszą ścieralność, 6) odporność na działanie odkształceń powtarzających się przy uderzeniach kół pojazdów ( odporność na zniszczenie) , 7) obojętność chemiczną w stosunku do lepiszcz bitumicznych (nawierzchnie bitumiczne). [podobne: olx lubin, olx wałbrzych, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: olx lubin olx wałbrzych tarasola ceny