Na zurawiach wodnych obrotowych umieszcza sie sygnaly wskazujace polozenie ramienia zurawia

W razie potrzeby ustawia się je również przy torach wjazdowych lub wyjazdowych parowozów z terenu lokomotywowni. W lokomotywowniach głównych, w których przewiduje się zmianę wszystkich parowozów w pociągach osobowych i towarowych, ustawianie żurawi wodnych przy torach głównych na stacji nie jest konieczne. Odległość żurawia wodnego od najbliższego ukresu na międzytorzu powinna wynosić co najmniej 50 m, a w przypadku ustawienia semafora na międzytorzu odległość żurawia od semafora powinna wynosić co najmniej 20 m. Na żurawiach wodnych obrotowych umieszcza się sygnały wskazujące położenie ramienia żurawia oraz urządzenia służące do umocowania ramienia wzdłuż toru w położeniu nie czynnym. [przypisy: olx zielona góra, podłoga drewniana, amfibole ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole olx zielona góra podłoga drewniana