Najwlasciwiej byloby uzyc do tego celu ciesli przestawiajacych rusztowania

Najwłaściwiej byłoby użyć do tego celu cieśli przestawiających rusztowania, którzy spośród 6 lub 9 dni pracy murowania na jednej kondygnacji, zatrudnieni są przy rusztowaniach tylko 4 lub 6 dni. Dlatego z punktu widzenia organizacyjnego pożądane są tak skonstruowane prefabrykowane stropy międzypiętrowe, aby mogły być montowane całkowicie w ciągu 2-3 dni lub w 2 oddzielnych etapach: 1) montaż belek, 2) montaż reszty stropu. Do tych ostatnich stropów należą np. wszystkie stropy żelbetowe prefabrykowane, w których belki zmontowane być mogą oddzielnie, niezależnie od reszty stropu. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony i strop musi być całkowicie lub częściowo betonowany, powstaje przerwa technologiczna, opóźniająca przebieg murowania. Analityczne obliczenia czasu trwania robót murowych Tak jak przy robotach żelbetowych, również i przy robotach murowych, wykonywanych z zastosowaniem pracy równomiernej, można potrzebne dane w czasie trwan ia roboty itd. określić bez wykonywania harmonogramów, lecz jedynie za pomocą obliczeń analitycznych. [podobne: olx wałbrzych, dziennik24, amfibole ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole dziennik24 olx wałbrzych