Nieuwland (Uniwersytet Notre Dame) otrzymal winyloacetylen przepuszczajac acetylen przez wodny roztwór chlorku miedziawego.

W 1925 r. Nieuwland (Uniwersytet Notre Dame) otrzymał winyloacetylen przepuszczając acetylen przez wodny roztwór chlorku miedziawego. Materiał ten można było produkować na skalę techniczną. Kauczuk chloroprenowy był rezultatem prac nad polimeryzacją acetylenu, prowadzonych przez Nieuwlanda. Nieuwland odkrył, że z acetylenu można otrzymać polimery ciekłe, jeżeli acetylen przepuści się przez stężone roztwory chlorku miedziawego, zawierające chlorek amonowy lub sole amin, a następnie otrzymaną mieszaninę pozostawi na pewien czas. W tych warunkach najłatwiej otrzymywano dwuwinyloacetylen CHz == CH• C =C . CH = CH2, który powstawał w wyniku polimeryzacji trzech cząsteczek acetylenu. Związek ten można było łatwo poddawać dalszej polimeryzacji otrzymując w rezultacie materiał o własnościach kauczuku . W wyniku całkowitej polimeryzacji dwuwinyloacetylenu otrzymano przezroczyste, bezbarwne tworzywo; posiadające godną uwagi odporność na działanie chemikaliów oraz nie rozpuszczające się w szeregu rozpuszczalników. [patrz też: olx lubin , dziennik24 , ciśnienie wody w sieci wodociągowej ]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci wodociągowej dziennik24 olx lubin