Odwodniaki

Jeżeli ciśnienie w przewodzie za zaworem nadmiernie wzrośnie, to woda naciska na przeponę , wskutek czego sprężyna ściska się i strzemię przesuwa grzybek do gniazda, zmniejszając przekrój przepływu, co powoduje zredukowanie nadmiernego ciśnienia w przewodzie za zaworem. W zależności od nacisku sprężyny oraz stopnia zmniejszania ciśnienia następuje równowaga obydwu sił działających na grzybek przy ustalonym ciśnieniu w przewodzie, zmniejszonym za zaworem. d. Odwodniaki Odwodniaki, ustawiane na rurociągach sieci dostarczających wodę dobrą do picia, służą przede wszystkim do okresowego płukania rurociągów w celu usunięcia osadów zbierających się na ich ściankach wewnętrznych oraz do odświeżania wody w końcowych rurociągach sieci (odgałęzieniach). Ponadto w przypadku naprawy przewodów wodę odprowadza się do miejsc niżej położonych lub do kanalizacji. za pomocą spustów. [więcej w: olx szczecinek, tarasola ceny, extradach szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: extradach szczecin olx szczecinek tarasola ceny