OGÓLNE UWAGI O WARUNKACH I KORZYSCIACH STOSOWANIA METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ (RYTMICZNEJ) W BUDOWNICTWIE

OGÓLNE UWAGI O WARUNKACH I KORZYŚCIACH STOSOWANIA METODY PRACY RÓWNOMIERNEJ (RYTMICZNEJ) W BUDOWNICTWIE. Metoda pracy równomiernej (rytmicznej) może i powinna być szeroko stosowana w budownictwie i że stanowi ona łącznie z mechanizacją kompleksową najwyższą formę organizacji w budownictwie. Dowiedziono, że metoda pracy równomiernej może i powinna być stosowana z reguły w budowlach jednorodnych oraz w budowlach jednokierunkowych i że istnieją znaczne możliwości stosowania tej metody także w budowlach niejednorodnych. Również i w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe włączenie do jednolitego ciągu organizacyjnego wszystkich obiektów, istnieją pełne możliwości zastosowania tej metody do poszczególnych obiektów z osobna, poprzez odrębne ciągi organizacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje metoda tzw. stref czasowych, która stanowi rozwiązanie w tych przypadkach, gdy przewidywane są wahania w wydajnościach pracy, tj. gdy na poszczególnych d ziałkach tych samych procesów zmienne są czasy ich wykonania, jak również w przypadkach niekorzystnych wpływów atmosferycznych. [patrz też: olx szczecinek, dziennik24, olx zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: dziennik24 olx szczecinek olx zielona góra