Uwzglednienie wplywu powtarzalnosci pracy na przebieg realizacji ciagów organizacyjnych moze sie odbywac w sposób dwojaki


Uwzględnienie wpływu powtarzalności pracy na przebieg realizacji ciągów organizacyjnych może się odbywać w sposób dwojaki: – pierwszy sposób polega na zmniejszaniu liczby robotników w miarę powiększania wydajności pracy (sposób ten stosowany jest w przypadku dużej liczby działek) i wtedy nie wpływa na zmianę wielkości cyklów, a zatem i na wielkość rytmu; – drugi sposób – przy niezmiennej ilości robotników – polega na dopuszczeniu zmian wielkości cyklów w stosunku do średniej ich wielkości (przyjmowanych w projektowaniu przebiegu ciągów), przy czym w tym przypadku musi nastąpić odchylenie (zmiana) wielkości rytmu; sposób ten stosowany bywa w przypadku mniejszej liczby działek (10-:-15), przy czym odchylenie to (wywołane zmiennością wydajności na skutek jej powtarzalności) ocenia się, jak wynika z doświadczenia, na 0,10 t. Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływać mogą na przebieg realizacji prostych ciągów organizacyjnych w sposób dwo jaki, a mianowicie: przez zmniejszenie wydajności pracy robotników i maszyn bądź przez powstawanie przerw w wykonywaniu robót. [więcej w: extradach szczecin, aluhaus, okna dachowe wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: aluhaus extradach szczecin okna dachowe wymiary