W jednym i drugim przypadku nastepuje przedluzenie czasu trwania ciagów organizacyjnych


W jednym i drugim przypadku następuje przedłużenie czasu trwania ciągów organizacyjnych. Przerwy w wykonywaniu wszystkich procesów roboczych (ciągów organizacyjnych) na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych nie zmieniają wzajemnego organizacyjnego powiązania tych procesów (ciągów organizacyjnych), lecz powodują jedynie jednakowe dla nich wszystkich przedłużenie czasu trwania. Natomiast w przypadku, gdy poszczególne procesy robocze (proste ciągi organizacyjne) mają różną wrażliwość na wpływy atmosferyczne, powstają oprócz opóźnień w ogólnym (złożonym) ciągu organizacyjnym zakłócenia wywołane różnym przedłużaniem czasów wykonania poszczególnych (prostych) ciągów organizacyjnych. Aby nie dopuścić do zakłócenia przebiegu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego na skutek wrażliwości ciągu na wpływy atmosferyczne, należy dla ciągu tego na czas działania niekorzystnych wpływów atmosferycznych powiększyć jego rytm o ilość dni przerwy w wykonaniu procesu. [więcej w: dziennik24, amfibole, olx wałbrzych ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole dziennik24 olx wałbrzych