Weglany wystepuja w postaci kalcytu

Węglany występują w postaci kalcytu (CaC03), magnezytu i syderytu . Największe znaczenie, jako materiały skałotwórcze, mają kalcyt i dolomit. Siarczany występują w postaci gipsu i anhydrytu. Składnikiem niektórych skał jest również limonit (Fe203 •3H20) powstający z rozkładu substancji zawierających żelazo. Nadaje on skałom charakterystyczną żółtą lub brunatną barwę. Ważnymi składnikami skał metamorficznych są: chloryt, uwodniony glinokrzemian magnezu i żelaza o różnym składzie; odmianami jego są permin i klinochlor; serpentyr jest to uwodniony krzemian magnezu i żelaza, również epidot, barwy zielonej o różnych odcieniach, szklisty i odporny na wietrzenie. Dysten (Al2Si05) koloru niebieskiego występuje w postaciach wydłużonych, wreszcie kordieryt, staurolit i wollastonit. [hasła pokrewne: olx szczecinek, amfibole, olx szczecinek drewniana ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole olx szczecinek podłoga drewniana