wymiary i polozenie wlotu do komory

Na miejsce dwóch długich przegród zastosowano palisadę, złożoną z czterech krótkich przegród o kształcie opływowym. Tylny narożnik komory został ścięty, a lej wlotowy przysunięty blisko ściany. Pod każdym lejem została umieszczona przegroda; wysokość przegrody pod lejem, równoległej do ściany działowej, wynosi połowę odległości od dna komory do spodu leja; wysokość przegrody pod II lejem, nachylonej pod kątem 45°, jest równa odległości od dna do leja. Z badań modelowych wynikało również, że głębokość komory i odległość między lejami, a zatem i dalsze zmniejszenie wymiarów komór byłoby możliwe, jednakże położenie kanału przelewowego wpływające na wymiary i położenie wlotu do komory – nie pozwalało na wykorzystanie tej możliwości. [więcej w: aluhaus, extradach szczecin, rodzaje ogrzewania domu ]

Powiązane tematy z artykułem: aluhaus extradach szczecin rodzaje ogrzewania domu