Zawór samoczynny uzbrojony

Zawór samoczynny uzbrojony w przeciwwagę przy normalnej szybkości przepływu wody w przewodzie jest utrzymywany przeciwwagą w położeniu otwartym. Gdy nastąpi uszkodzenie przewodu, to prędkość przepływu wody zwiększa się, napór szybkościowy wzrasta i strumień wody ciśnie na tarczę zaworu, dźwignię, przeciwwagę , która odchyla się i dociska tarczę do gniazda , zamykając w ten sposób zawór. Umieszczony w kadłubie zaworu tłok amortyzatora wspólnej osi z tarczą – hamuje szybkość zamykania, przez co w przewodzie przed zaworem nie powstają uderzenia hydrauliczne. c. Zawory redukcyjne Zawory redukcyjne (dławiące), ustawiane na rurociągach sieci zewnętrznej, służą do zmniejszania ciśnienia w sieci i wyłączania tych odcinków sieci, w których ciśnienie przekracza wielkość ustaloną. [przypisy: rozmiary rur stalowych, olx szczecinek, amfibole ]

Powiązane tematy z artykułem: amfibole olx szczecinek rozmiary rur stalowych